Ankara Anlaşması (ECAA Turkish Businessperson) Vizesi Uzatma ve Süresiz Oturum

This content was written in Turkish. Click here to read the English version.

 

“Ankara Anlaşması” adıyla da bilinen ECAA Turkish Businessperson vizesi, Birleşik Krallık’ta yeni bir iş kurmak veya mevcut bir işletmeye ortak olmak isteyen Türk vatandaşlarına Brexit öncesinde
verilmiş bir vizedir. Brexit geçiş dönemi 31 Aralık 2020’de tamamlandıktan sonra bu vize artık ilk başvurulara açık değildir. Ankara Anlaşması vize sahiplerinin uzatma ve süresiz oturum başvurusu yapma hakları yayınlanan Appendix ECAA Extension of Stay ve Appendix ECAA Settlement kanunları çerçevesinde korumaya alınmıştır. Bu sayede Ankara Anlaşması göçmenleri vizelerini uzatabilir ve süresiz oturuma başvurabilir.

Yapılan kanuni düzenlemelerle hem eşlerin hem çocukların ana başvuru sahibine katılımına yönelik haklar da, bazı değişiklikler söz konusu olsa da, devam etmektedir.

Birleşik Krallık’ta Ankara Anlaşması ile kalan bir göçmenseniz, işletmenizi sürdürmeye devam edebilir, yeni bir işletme kurabilir, başka bir işletmeye ortak olarak katılabilir veya mevcut bir
işletmeyi devralabilirsiniz. Ek olarak, daha öncesinde de olduğu gibi eğitim almak veya gönüllü çalışmalarda bulunmak isteyenler için engel bulunmamaktadır.

Ankara Anlaşması (ECAA Turkish Businessperson) Vizesi Uzatma Koşulları Nelerdir?

Ankara Anlaşması vize uzatması başvurusunda başarılı sonuç elde etmek için, tıpkı diğer vize uzatma başvurularında olduğu gibi, bir takım şartların yerine getirilmesi gerekir. Appendix ECAA
Extension of Stay kanunu kapsamında ele alınan gereklilikler şu şekildedir:

 • Geçerli Ankara Anlaşması vizenizin olması
 • Birleşik Krallık’ta kaldığınız süre boyunca hiçbir göçmenlik yasasını ihlal etmemiş olmanız
 • Birleşik Krallık’ta en az bir işletme kurmuşsanız veya yeni bir işletme kurmayı, devralmayı veya bu işletmenin ortağı olmayı planlıyorsanız, bu işletmenin veya işletmelerin hakiki ve sürdürülebilir olması
 • Bu işletme ya da işletmelere gerekli oranda yatırım yapmış ya da yapacak olmanız
 • Sorumlusu olduğunuz işletmeye/işletmelere dair maddi ve manevi yükümlülüklerden payınıza düşeni üstleniyor olmanız
 • Bu iş ya da işlerdeki rolünüzün gizli işçilik olmadığını ve gerçekten kendi işinizde hakiki iş insanı olarak çalıştığınızı gösterebilmeniz
 • Başka bir işe ihtiyaç duymadan veya kamu fonu (public funds) talebinde bulunmadan, kendi işletmenizden elde ettiğiniz maaş ve kâr payı gelirleri ile kendinizi ve ailenizi geçindirebildiğinizi kanıtlayabilmeniz.

Home Office vize departmanı UKVI kuralları yerine getirip getirmediğinizi sunulan dokümanları dikkate alarak inceleyecektir. Başvurunun gerekli bütün evrakları tam sunarak yapılması bu
nedenle çok önemlidir. Vize memurlarının sizinle iletişime geçip ek belge istemesine ya da sizi görüşmeye davet etmesine gerek kalmayacak şekilde iyi hazırlanmış bir dosya ile başvurmak, dosyanın başarı şansını artırır ve olası ret riskini ortadan kaldırır.

Dokümanlar üzerinden yapılan bu değerlendirmede koşulların tam yerine getirilmediği durumlarda uzatma başvurusu 3 yıl yerine 1 yıl olarak da verilebilir.

Ankara Anlaşması (ECAA Turkish Businessperson) Süresiz Oturum (ILR) Koşulları Nelerdir?

Ankara Anlaşması ile Birleşik Krallık’ta 5 yıl yaşadıktan sonra süresiz oturum başvurusu yapma hakkınız doğmaktadır. Bu başvurunun başarılı olması için mecut vizenizin koşullarına uygun
şekilde UK’de yaşamınızı sürdürmüş olmanız ve ILR başvurusunun gerektirdiği B1 İngilizce sınavını ve Life in the UK testini başvurudan önce geçmiş olmanız gerekmektedir. Kaldığınız 5 yıllık süre içinde herhangi bir 12 ayda 180 günden fazla Birleşik Krallık dışında bulunmamış olmanız hayatı önem arzetmektedir. Eğer 180 günlük süreyi aştığınız dönemler olmuş ise bu dönem dosyanızda risk oluşturabilir. Bu gibi dönemleri resmi belgeler ve açıklamalar ile detaylı olarak sunmak veya eğer risk yüksekse başvuruyu ertelemek, hatta uzatma başvurusu ile bir süre daha devam etmek iyi fikir olabilir.

Size “dependant” olarak katılmış aile bireyleri de süresiz oturum hakkına sahip olacaktır. Çocuklar için 5 yıl kalma koşulu ve 180 gün koşulu bulunmamaktadır. Çocuğunuz size daha geç
katılmışsa ya da UK’de doğmuşsa ILR başvurusuna sizinle ilerleyebilir, hatta Vatandaşlık başvurusuna direkt ilerleyecek şekilde çocukların göçmenlik hakları farklı bir strateji ile ele alınabilir. Bu gibi planlamaları ailenin dinamiklerini ve koşulları ele alarak birebir planlamak en doğrusudur.

Ancak eşiniz/partneriniz 5 yıllık süreci Ankara Anlaşması vizenize bağlı olarak tamamlaması gerekmektedir. 180 gün koşulu eş/partner olanlar için de geçerlidir. ILR başvurularında işletmenizin hakiki, aktif ve sürdürülebilir olması; yatırımlar, masraflar ve hakiki iş aktiviteleri ile güvenilirliğini kanıtlayabilmesi; sorumluluklarının sizin tarafınızdan üstleniliyor olması her Ankara Anlaşması aşamasında olduğu gibi bu aşamada da merkezi önem taşımaktadır. İşletmeden doğan gelirin sizi ve ailenizi geçindirecek düzeyde olması da aynı şekilde bu aşamada da önemini korumaktadır.

Ankara Anlaşması / Turkish Businessperson (ECAA) vizesi’ni uzatmak için hangi belgeler gerekiyor?

Ankara Anlaşması diye bilinen bu vizenin uzatılması için gerekli evrakları üç ana kategoride düşünebiliriz. Kişinin işletmesine ya da birden fazla firmada ortak ya da hisse sahibi ise işletmelerine dair dokümanlar, kendisinin ve ailesinin şartlarını gösteren evraklar ve son kategori de, pasaport, BRP, başvuru formu gibi başvurunun resmi olarak gönderilebilmesi ve kişilerin kimliğinin kanıtlanması için gerekli evraklar. Turkish Businessperson başvurularında belli bir evrak listesi diğer vizelerde olduğu gibi belirtilmemiş ancak hangi koşulların kanıtlanması istendiği kanunda açıklanmıştır. İşletmeyi tanıtan, sürüdürülebilirliğini, hakikiliğini, mevzuata uygun çalışma yapıldığını ve gelir seviyesini gösteren evraklar başvuruda merkezi önem taşımaktadır. Başvuru dosyaları detaylı ve kapsamlı olmalıdır. Her başvuru sahibinin ve işletmenin şartlarına göre gerekli belgelerin tespiti ve mümkünse açıklamalı sunumu başarı olasılığını yükseltir.

Vize uzatma başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Vize uzatma başvurusu süreleri dönem dönem değişiklik göstermektiedir. 1 ile 3 ayda sonuçlanma ihtimali yüksektir. Maksimum bekleme süresi 6 aydır. Başvuru sayısının yüksek olması, ulusal ve global etkenler Home Office vize memurlarının dönüşünün gecikmesine neden olabilir.

Vize uzatımı için İngiltere’deki işimin karşılaması gereken kriterler nelerdir?

Ankara Anlaşması Vizenize konu olan işin öncelikle hakiki, güvenilir ve işleyen bir firma olması gerekiyor. Firmanın ait olduğu sektöre ilişkin belli mevzuatlar varsa usule uygun adımların atılmış olması gerekir, beldiyeye ya da sektörel kayıtlar gibi. HMRC’ye vergi amaçlı kayıtların yapılması, muhasebe yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve işletme sigortasının alınması şarttır. Şirketin gelirleri, masrafları ve işletmeye yapılan yatırımlar ve iş aktiviteleri kanıtlanmalıdır. Şirketten gelen gelirlerin başvuru sahibini ve varsa vizeye bağlı aile bireylerini geçindirecek seviyede olması gerekir.

Vize uzatımı başvurum reddedilirse itiraz hakkım var mı?

Ankara Anlaşması Vize başvurunuz reddedilirse Administratıve Review (AR) hakkınız bulunur. Mahkemeye direkt itiraz yapılması hakları bu ve birçok kategoriden kaldırılmıştır. Ancak AR yoluyla dosyanın tekrar incelenmesi istenebilir.

Vize uzatımı için vizenin bitmesine kaç gün kala başvuruyu yapma hakkım var?

Ankara Anlaşması uzatma başvurunuzu en erken vizenizin bitimine 28 gün ya da 1 ay kala yapabilirsiniz.

Ankara Anlaşması vize uzatma veya süresiz oturum başvurusunu Türkiye’den ya da başka ülkeden yapabilir miyim?

Hayır. Eğer başvuru yapıldığı sırada UK dışında iseniz Home Office bunun tespitini yaparak başvurunuzu iptal edilebilir.

Vize uzatımı sırasında Türkiye’ye seyahat edebilir miyim?

Başvuru sırasında ve bekleme süresince Birleşik Krallık’ta bulumanız gerekmekedir. Ülke dışına çıkış yapanların çıkış yaptığı tespit edilerek başvuruları iptal edilir.

Vize uzatımı başvurum sırasında İngiltere’de çalışmaya devam edebilir miyim?

Uzatma başvurusunu vizesi bitmeden önce yapmış olanların çalışma hakları bekleme süresince devam eder. Eğer başvurunuzu vize bitimi ardından bir AR akabinde ya da 14 günlük “grace period” içerisinde yapıyorsanız başvurunuzu vize bittikten sonra yapıyorsunuz demektir. Bu durumda çalışma haklarınız askıda olacaktır.

Vize uzatımı için ekonomik yeterlilik koşulları nelerdir?

3 yıl uzatma için gerekli kriterlere göre Ankara Anlaşması kapsamında kurduğunuz ve ortak olduğunuz işletmelerin, sizi ve ailenizi geçindirecek seviyede gelir getirmesi beklenir. Bu seviye sizin ve varsa ailenizin yaşam giderleri dikkate alınarak hesaplanır. Bu kalemler içinde kira, faturalar, council tax, petrol, ulaşım, medikal, eğitim, eğlence, seyahat gibi ihtiyaçlar ve varsa diğer masraflar dikkate alınmalıdır. Eğer bu gelir düzeyi sağlanamaz ise ancak işletmenin hakiki ve aktif olduğu kanıtlanabiliyorsa Home Office 3 yıl yerine 1 yıl uzatma verebilir.

Ankara Anlaşması ILR başvurularında gerekli kriterler nelerdir?

Ankara Anlaşması (ECAA) Vizesi ILR başvurusunda “Life in the UK” ve “B1 English Test” koşulu bulunmaktadır. Buna ek olarak, işletmenin hakiki ve sürdürülebilir olduğu ve hem ana başvuru sahibini hem de vizeye bağımlı bireyleri geçindirecek seviyede gelir getirdiği kanıtlanmalıdır. Ek olarak herhangi bir 12 ayda 180 günden fazla UK dışında kalmamış olmak, UK’de 5 yıldır Ankara Anlaşması (Tier 1 Entrepreneur ile birleştirilebilir) kalıyor olmak koşulları vardır. ILR aşamasında kişinin sabıka kaydı ve iyi karakter sahibi olup olmaması da değerlendirilir. İyi karakter sahibi olmama soyut bir koşuldur ancak yalan beyanat yapmak, bilgileri saklamak, toplum huzuru veya trafik düzenine aykırı tekrarı cezalar iyi karakter kapsamında değerlendirilir.

Immigration Adviser firma ile başvurmanın avantajları nelerdir?

Immigration Adviser başvurunuzu sizin yasal temsilciniz olarak süreci sizin adınıza başından sonuna yürütebilir. Biz uzman destegi ile basvuru yapmak stresi azaltır ve dosyanızda hatalardan ve eksikliklerden doğacak riskleri elimine eder.

Immigration Connection yasal temsilcilik çerçevesinde hangi hizmetleri sağlıyor?

 • Dosyanıza bir adviser atanır ve firmanin pricipal adviser’inin kontrolleri ile süreç yürütülür.
 • Gerekli evraklar işletmenin, sizin ve ailenizin dinamikleri dikkate alınarak tespit edilir.
 • Evrakların hazırlanma sürecinde sorularınız adviser tarafından cevaplanır, evrakların uygunluğu ve tamamlanması kontrol edilir, geri bildirimler sağlanır.
 • Başvuru formları doldurulur ve “submit” edilir. Randevu organize edilir.
 • Evraklar bir “legal representation” ile açıklamalı olarak ve ilgili kanunlara referans verilerek tamamlanır ve yüklenir.
 • Home Office UKVI memurlarından gelecel iletişimler kontrol edilir. Ek belge, görüşme talebi gibi konularda danışmanlık sağlanır.
 • Sonucunuz geldiğinde size bilgi verilir ve BRP kart teslimi yapılır.

Dosya kontrolü ya da saatlik seanslar sağlıyor musunuz?

Immigration Connection hizmetleri başvurunun tam takibi, evrak kontrölü ya da kısmı destek (cover yazısı), form kontrolü yanında, danışmanlık seansları da sunmaktayız.

Immigration Connection Ankara Anlaşması Hizmetleri

 • Ankara Anlaşması Uzatma Başvurusu
 • Ankara Anlaşması ILR Başvurusu
 • Ankara Anlaşması Aile Birleşimi Başvurusu

Ankara Anlaşması Hizmet Paketlerimiz

1. Yasal Temsilci ile Tam Başvuru Hizmeti

OISC tarafından regüle edilen firmamız lisanslı bir göçmenlik hukuku firması olarak başvurunuzu yasal temsilciniz olarak sizin adınıza yürütebilir. Başvurunun yasal temsilciğilini üstlendiğimiz durumda dosyanız, işletmeniz ve varsa aile bireyleriniz ile ilgili bilgilere dayanarak başvurunuza özel bir gerekli belge listesi hazırlarız. Dosyanızdaki önemli ve açıklanması gereken hususları tespit ederiz. Evrakların hazırlanma sürecinde çıkabilecek sorularınızin cevaplanması, yeterlilik ve uygun olup kontrolleri yapılması, formların doldurulması, randevunun organize edilmesi ve dosyanın “sumbission” süreci firmamızın hizmetleri cerecevesinde sizin adınızda yürütülür.

Başvurunun gönderilmesi ardından Home Office UKVI’dan gelebilecek iletişimleri takip ederiz ve yazışmaları sürdürürüz. Tam başvuru hizmeti dosyanın başlangıcından BRP kartınızın doğru
bilgilerle size teslimine kadarki süreci kapsar.

Olası bir ek belge veya görüşme talebinde hizmetlerimiz gene “tam başvuru hizmeti” kapsamında ele alınır.

Başvuru dosyaniza yasal temsilci yazısı ekleyerek dosyanızda bulunan bütün belgeleri ve önemli hususları ilgili kanunlara da değinerek açıklamalı sunarız.

2. Dosya Kontrolü veya Kısmı Destek Hizmeti

Dosya kontrolü hizmeti, başvurusunu kendisi yürütmek isteyenler için verilen bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında, hazırladığınız dosyanın ve doldurduğunuz formun bize iletilmesi istenir.
Gerekli kontroller ardından size feedback verilir. Buna ek olarak, dosyasını kendisi yurutenler için kısmı hizmetler de sağlanmaktadır. Form doldurma, yasal temsilci üst yazısı eklenmesi, gerekli belge listesi hazırlanması gibi.

3. “Immigration Advice” Seansı

İhtiyacınıza göre firmamız uzmanları ile 30, 45 ya da 60 dakikalık mentörlük ve rehberlik içerikli seanslar alabilirsiniz. Bu seanslar dosyanıza ilişkin özel ya da kompleks hususları bir uzman ile
soru-cevap yoluyla ele almanızı sağlar. Göçmenlik kategorisi değiştirmek, özel ve hassas durumları ele almak veya kritik noktalarda risk değerlendirmesi yapmak için kullanılabileceği gibi, sadece genel klinik amaçlı olarak da planlanabilir.

Ücretsiz on görüşme almak icin bize aşağaıdaki email ya da telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

Email: info@immigrationconnection.co.uk
Telefon: +44(0)7948721767

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top